Η Θεσσαλονίκη
σε χρειάζεται!

Η Θεσσαλονίκη πρέπει και μπορεί να αλλάξει. Γίνε μέρος της αλλαγής, γίνε μέρος της ομάδας που θα μεταμορφώσει την πόλη.

Spread the love!