Υποψήφιοι

Χατζητρύφων, Νικόλαος

Γεννήθηκα στη Θεσσαλονίκη, είμαι δρ. πολιτικός μηχανικός, επί τιμή Προϊστάμενος της Υπηρεσίας Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Αν. Μακεδονίας – Θράκης του Υπ. Πολιτισμού. 

Συμπράττω με τον υπ. δήμαρχο Σπύρο Πέγκα για μια Θεσσαλονίκη που θα προάγει τη συμμετοχή συλλόγων, εθελοντικών ΜΚΟ και ΑΕΙ στα όργανα λήψης αποφάσεων, που θα αναδεικνύει ολιστικά τα μνημεία και τα ιστορικά κτήρια (ύλη, μορφή, συμβολισμός). 

Μέσω της δράσης μου σε συλλόγους και ΜΚΟ έχω αποκτήσει γνώση και εμπειρία για τα δικαιώματα των ΛΟΑΤΚΙ+ και του φάσματος των φύλων. Από το 1999 διεύθυνα το ετήσιο Διεθνές Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης GLAD Ταινιών. Έχω συγγράψει πάνω από 100 επιστημονικά άρθρα, καθώς και τα βιβλία: «Το τζαμί της Φαριντέ Χανουμ στη Θεσσαλονίκη» και «Η φυγή ενός ομοφυλόφιλου Αφγανού». Το 2019 συνέβαλα στις θέσεις του ΣΥΡΙΖΑ για τον δήμο μας, σχετικά με τον πολιτισμό και την κοινωνία. 

Έχω εργαστεί και ερευνήσει ζητήματα για την προστασία νεότερων μνημείων και ανενεργών ιστορικών κτηρίων, και μέσω της επανάχρησής τους στην ανάδειξη των συναισθημάτων και του συλλογισμού που είχε αναπτυχθεί σε αυτά. Δραστηριοποιούμαι για την αλληλεγγύη προς πρόσωπα με προσφυγική ιδιότητα και για πρόσωπα στην Αφρική. 

Θέλω να προωθήσω λύσεις για τα προβλήματα του Γ’ Δημοτικού Διαμερίσματος: κυκλοφοριακά, περιβαλλοντικά, κοινωνικά, πολιτισμικά, συμμετοχικότητας.

SHARE THIS: