Υποψήφιοι

Παϊπούρογλου, Νικόλαος

Γεννήθηκα και μεγάλωσα στις Σαράντα Εκκλησιές της Θεσσαλονίκης.

Ως δραστήριο άτομο της Κοινωνίας των Πολιτών, συμμετέχω με την υποψηφιότητά μου στην Α’ Δημοτική Κοινότητα του Δήμου Θεσσαλονίκης με τη Δημοτική Κίνηση «Θεσσαλονίκη Για Όλους» και υποψήφιο δήμαρχο τον Σπύρο Πέγκα.

Στόχος μου είναι η αναβάθμιση του ρόλου των Δημοτικών Κοινοτήτων και η βελτίωση της ποιότητας ζωής και της καθημερινότητας των συμπολιτών μου.

 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ

Δραστηριοποιήθηκα στην «Πρωτοβουλία» του Γιάννη Μπουτάρη και εκλέχτηκα Κοινοτικός Σύμβουλος (2010, 2014). Πήρα μέρος στις δράσεις της παράταξης ως υπεύθυνος για την κινητοποίηση των πολιτών.

Συμμετείχα στη Δημοτική Παράταξη «Θεσσαλονίκη Μαζί» ως μέλος του συντονιστικού οργάνου.

Συμμετείχα σε οργανώσεις και σε κινήματα της Κοινωνίας των Πολιτών: Στον «Σύλλογο Φίλων του Ιστορικού Κέντρου», στην «Κίνηση Πολιτών Θεσσαλονίκης για την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς», ως πρόεδρος της Πνευματικής Κίνησης των 40 Εκκλησιών, ως εκπρόσωπος της κίνησης των μετροπλήκτων. 

 

ΔΡΑΣΕΙΣ

Συμμετείχα ενεργά σε πράξεις αλληλεγγύης και διεκδίκησης αιτημάτων πολιτών και φορέων.

– προς τον ουκρανικό λαό, με προσφορές ειδών ρουχισμού και επίπλωσης.

– προς τη Δομή Προσφύγων στα Διαβατά με τη χορήγηση 700 ζευγών υποδημάτων, ως μέλος της επιτροπής αλληλεγγύης της δημοτικής παράταξης “ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΜΑΖΙ”.

– με την προφορά ρουχισμού και υποδημάτων στη Δομή Προσφύγων στο Βαγιοχώρι, ως μέλος του συντονιστικού του Συλλόγου Εθελοντών «ALBATROS». 

– με εθελοντική εργασία σε κέντρα φιλοξενίας προσφύγων στην Ειδομένη για τη σίτιση και την ένδυση προσφύγων (ομάδα αλληλεγγύης προσφύγων «Οικόπολις»).

– Ως κοινοτικός σύμβουλος της «Πρωτοβουλίας» της Α’ Κοινότητας, υπήρξα συντονιστής της επιτροπής για την κινητοποίηση πολιτών με δράσεις στις γειτονιές του κέντρου. Συνεργάστηκα με τους «Φίλους του Ιστορικού Κέντρου» και τους «Φίλους της Ρωμαϊκής Αγοράς» για πεζοδρομήσεις πέριξ της Ρωμαϊκής Αγοράς και τη δημιουργία ραμπών για ανάπηρους πολίτες.

– Ως υπεύθυνος – εκπρόσωπος της Κίνησης των Μετρόπληκτων, αγωνίστηκα για τη βελτίωση της ζωής των κατοίκων και επαγγελματιών γύρω από τα εργοτάξια του μετρό. 

– Ανέλαβα την πρωτοβουλία για την προσφορά βοήθειας στους πλημμυροπαθείς της Θεσσαλίας, ως μέλος της Δημοτικής Κίνησης «Θεσσαλονίκη Για Όλους». 

SHARE THIS: