Από τη στασιμότητα στην ανάπτυξη… μία διοίκηση διαφορά

Διακοσμητικές γραμμές

Πέρα από τις άγονες προεκλογικές εξαγγελίες η αλήθεια είναι ότι δεν έχει παρουσιαστεί στη Θεσσαλονίκη ένα οραματικό, ολοκληρωμένο και τεκμηριωμένο πλάνο οικονομικής ανάπτυξης της πόλης.

Πέρα από τις άγονες προεκλογικές εξαγγελίες η αλήθεια είναι ότι δεν έχει παρουσιαστεί στη Θεσσαλονίκη ένα οραματικό, ολοκληρωμένο και τεκμηριωμένο πλάνο οικονομικής ανάπτυξης της πόλης.

Δεν είναι τυχαίο, ότι τόσο οι στατιστικοί δείκτες, όσο και οι δείκτες της πραγματικής οικονομίας στην πόλη βαίνουν αρνητικοί. Ακόμα και οι βασικοί τουριστικοί δείκτες των τελευταίων τριών μηνών, των πληροτήτων στα ξενοδοχεία και αφίξεων στο αεροδρόμιο Μακεδονία, δεν θα πιάνουν αυτούς του 2019.

Η Θεσσαλονίκη σε ότι αφορά την παραγωγική δυναμική της είναι μια Μητρόπολη που σχηματικά χωρίζεται σε τρία μέρη:

• Το κέντρο που παρέχει άυλες υπηρεσίες φιλοξενίας, αναψυχής και κατανάλωσης.

• Το δυτικό τόξο που παράγει εξαγώγιμα προϊόντα κυρίως στον αγροδιατροφικό τομέα.

• Το ανατολικό κομμάτι που παράγει ψηφιακές υπηρεσίες υψηλής προστιθέμενης αξίας.

Στο κέντρο, που θα πρέπει να το δούμε πέρα από τα όρια της πυρίκαυστης ζώνης, οφείλουμε να καλλιεργήσουμε μία πολιτική αποκέντρωσης με διαφορετικές ζώνες δημοτικών τελών και συνεργασίες με παγκόσμιες πλατφόρμες για τη δημιουργία γειτονιών τουριστικής αποκέντρωσης και τοπικών μικροαγορών.

Η Θεσσαλονίκη οφείλει να αξιοποιήσει το ανταγωνιστικό της πλεονέκτημα, που είναι το πολυπολιτισμικό της παρελθόν. Προτείνω τη δημιουργία τοπικού Οργανισμού Τουριστικού Μάρκετινγκ (DMO). Ένας Οργανισμός που θα συνλειτουργεί με το Γραφείο Συνεδριακού Τουρισμού (ΤCB) και άλλους νέους φορείς εξωστρέφειας της πόλης (Invest in Thessaloniki). Χρειάζονται ακόμα η εντατική άσκηση ‘Διπλωματίας Πόλεων’, το ουσιαστικό άνοιγμα στις γειτονικές χώρες των Βαλκανίων και της μεσογειακής λεκάνης , ασφυκτική πίεση για τη βελτίωση των οδικών περασμάτων στα Βόρεια σύνορα μας και σύμπραξη με τους άλλους δύο αστικούς, αναπτυξιακούς πόλους στη Βόρεια Ελλάδα, τα Γιάννενα και την Αλεξανδρούπολη, έτσι ώστε σαν τρεις δυνατές άγκυρές να σηκώσουνε ολόκληρη τη Βόρεια Ελλάδα ψηλότερα, όχι μόνο σε ότι αφορά τον τουρισμό αλλά και τις επενδύσεις.

Η βιομηχανία της Θεσσαλονίκης στα δυτικά χρειάζεται να συμπράξει με την πόλη αλλά και να δημιουργήσει δυναμικά, θεματικά cluster με στόχο τη συνολική ανάπτυξη και το οικονομικό όφελος. Το Νέο Επιχειρηματικό Πάρκο στη ΒΙΠΕ Σίνδου πρέπει να τρέξει τεχνικά, αλλά και να οργανωθεί εσωτερικά ως ένας σημαντικός επενδυτικός προορισμός (destination) καταστρώνοντας μαζί με την πόλη της Θεσσαλονίκης μια ολοκληρωμένη στρατηγική ανάπτυξης προορισμού σε αρμονία με το αντίστοιχο στρατηγικό σχέδιο ανάπτυξης και εξωστρέφειας της πόλης.

Το ΤhessINTEC στα ανατολικά προδιαγράφει μια συνεργασία με ισραηλινές start up και funds. Αυτή η προσπάθεια πρέπει να τύχει της υποστήριξης του δήμου με την ενδυνάμωση της συνεργασίας τόσο με το δήμαρχο Χουλνταϊ της αδελφοποιημένης πόλης του Τελ Αβίβ όσο και της στήριξης και δικτύωσης του τοπικού οικοσυστήματος με αντίστοιχα δίκτυα/επενδυτικά fund σε άλλες πόλεις. Η Θεσσαλονίκη διαθέτει πάνω από 40 μικρές πετυχημένες εταιρείες νέας γενιάς και τεχνολογίας αιχμής, που απασχολούν 1200-1600 υψηλής αξίας ντόπιους εργαζόμενους και πουλάνε άυλες υπηρεσίες σε χώρες της Ευρώπης και του κόσμου όλου. Αυτές χρειάζονται τη στήριξη του δήμου για τη δικτύωση τους και οι εταιρείες του Ισραήλ χρειάζονται την πρόσβαση της Ελλάδας στις ευρωπαϊκές αγορές. Σημαντικές οι επενδύσεις που έρχονται από το εξωτερικό, αλλά sustainability/αειφορία στην τοπική οικονομία θα φέρει μόνο η ανάπτυξη μιας τοπικής βιομηχανίας της τέταρτης εποχής.

Ταυτόχρονα, με τα παραπάνω είναι σημαντικό να ενισχυθεί η πρωτοβουλία «Innovation Friendly Thessaloniki», που είχαμε ξεκινήσει στο δήμο Θεσσαλονίκης σε συνεργασία με την Αλεξάνδρεια Ζώνη Καινοτομίας, που εγκαταλείφθηκε από τη νυν διοίκηση του δήμου, να ενεργοποιηθεί το Σύμφωνο Συνεργασίας όλων των ακαδημαϊκών ιδρυμάτων της πόλης με το δήμο, που είχε ενώσει δυνάμεις με το MoU «Σπούδασε στη Θεσσαλονίκη», το οποίο ουδέποτε απασχόλησε τη νυν διοίκηση του δήμου και να ενεργοποιηθεί ένα cluster σημαντικών υπηρεσιών υγείας (Κέντρα Αποκατάστασης, Κέντρα Γονιμότητας κ.α.) που παρέχει προστιθέμενης αξίας, εξωστρεφείς ιατρικές υπηρεσίες.

Η πόλη διαθέτει δυναμική. Ο δήμος μπορεί να είναι ο συνδετικός κρίκος των τοπικών οικοσυστημάτων και να λειτουργήσει καταλυτικά για την ανάπτυξη, τη δημιουργία θέσεων εργασίας και νέου εισοδήματος στην πόλη.

*Δημοσιεύθηκε στη “ΜτΚ” στις 14.05.2023

Spread the love!