Δενδρο-κτονία θα μπορούσε να ονομαστεί η πολιτική πρασίνου του δήμου Θεσσαλονίκης!

Διακοσμητικές γραμμές
Δενδρο-κτονία
θα μπορούσε να ονομαστεί η πολιτική πρασίνου του δήμου Θεσσαλονίκης!
Πρώτα στο πάρκο Κρήτης, στη συνέχεια στο παραλιακό μέτωπο, τώρα στην πλατεία Δικαστηρίων!
Εργολαβίες κλαδέματος που πραγματικό στόχο έχουν να ..ξηλώσουν ανεξέλεγκτα κάθε δένδρο που επιβιώνει στο δήμο Θεσσαλονίκης!
Μια πόλη που έχει 2,8 τμ πράσινο ανά κάτοικο, από τα χαμηλότερα ποσοστά στην Ευρώπη (8-10τμ είναι το ελάχιστο όριο σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας) ρίχνει ακόμα πιο χαμηλά τα ποσοστά της!
Ως δήμαρχος Θεσσαλονίκης με την ομάδα της «Θεσσαλονίκης Για Όλους» θα προτάξουμε δυναμικές πολιτικές πρασίνου.
Η πόλη χρειάζεται νέα πάρκα, (όπως το πάρκο της Πλατείας Ελευθερίας) νησίδες πρασίνου, μαζικές δενδροφυτεύσεις, πράσινα δώματα και πράσινες αυλές σχολείων.
Spread the love!