Ένας μεγάλος Έλληνας, ένας παγκόσμιος Άνθρωπος. Ο φίλος μου Μωυσής Ελισάφ

Ο Σπύρος Πέγκας με τον Μωυσή Ελισάφ
Διακοσμητικές γραμμές

Η λύπη είναι απέραντη. Ο Μωυσής δεν ήταν απλά ένας συνεργάτης και φίλος, είχε γίνει οικογένεια.

Μετά το Γιάννη Μπουτάρη αποτέλεσε για μένα τη συνέχεια ενός παραδείγματος Ανδρός που ενέπνεε με τον τρόπο ζωής του και τον τρόπο πρόσληψης της δικής του πολιτικής προσφοράς.

Ενέπνεε με το όραμά του, την ανιδιοτέλειά του, το ήθος του, τον τρόπο που αντιλαμβανόταν το ρόλο του ως συνεχιστής μιας μοναδικής ρωμανιώτικης κληρονομιάς και τον τρόπο που αυτή ολοκληρωνόταν μόνο ως συστατικό στοιχείο της ευρύτερης γιαννιώτικης πολιτισμικής κληρονομιάς και ιστορικής συνέχειας.

Ένας μεγάλος Έλληνας, ένας παγκόσμιος Άνθρωπος ήταν ο φίλος μου Μωυσής Ελισάφ.

Αποτελεί φάρο και οδηγό και για τη δική μου κοινωνική διαδρομή! Έχω τώρα έναν λόγο παραπάνω για όλα…

Spread the love!