Επικοινωνία με το πολιτικό ίδρυμα του κόμματος των Φιλελευθέρων της Γερμανίας (FDP) στην Αθήνα

Τηλεδιάσκεψη με το πολιτικό ίδρυμα του κόμματος των Φιλελευθέρων της Γερμανίας (FDP) στην Αθήνα
Διακοσμητικές γραμμές

Ευχαριστώ θερμά το πολιτικό ίδρυμα του κόμματος των Φιλελευθέρων της Γερμανίας (FDP) στην Αθήνα για το ενδιαφέρον τους για την υποψηφιότητά μου ως δήμαρχος Θεσσαλονίκης για τις επόμενες δημοτικές εκλογές !

Η προσδοκία μιας επαναδραστηριοποίησης της πόλης της Θεσσαλονίκης σε διεθνές επίπεδο είναι έκδηλη σε πολλούς φορείς, εθνικές αντιπροσωπίες, συνδέσμους και επίσημες και εκπροσωπήσεις από το εξωτερικό.

Spread the love!