Υποψήφιοι

Κυπριανίδου, Σοφία

Σύμβουλος Δυναμικής Διακυβέρνησης, μέλος Οικολογίας-Αλληλεγγύης.
Γεννήθηκε και ζει στη Θεσσαλονίκη. Είναι σύμβουλος σε εφαρμογές Δυναμικής Διακυβέρνησης, εκπαιδεύτρια και πιστοποιημένη συντονίστρια της Σοσιοκρατικής Κυκλικής Μεθόδου, εκπαιδεύτρια ανθρώπινων δικαιωμάτων και σκηνοθέτιδα.
Είναι νόμιμη εκπρόσωπος της ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. Εργαστήρι Χωρίς Σύνορα από το 2014 και μέλος του Δ.Σ. της Ένωσης Φορέων Κοινωνικής Αλληλέγγυας Οικονομίας (Κ.ΑΛ.Ο.) Κεντρικής Μακεδονίας. Από το 2011 είναι συνεργάτιδα της “Αντιγόνης-Κέντρο Πληροφόρησης και Τεκμηρίωσης για τον Ρατσισμό, την Οικολογία, την Ειρήνη και τη Μη Βία” και συγκεκριμένα ασχολείται με τις επιμορφώσεις στα ανθρώπινα δικαιώματα και την ειρηνική επίλυση συγκρούσεων στη σχολική κοινότητα. Είναι νόμιμη εκπρόσωπος του Ελληνικού Κέντρου Σοσιοκρατίας, φορέα που ασχολείται με τη διάδοση της συγκεκριμένης  μεθόδου και την εκπαίδευση σ΄ αυτήν, που αφορά στη λήψη αποφάσεων με συναίνεση και την οργανωτική δομή επιχειρήσεων, οργανισμών και ομάδων. Παράλληλα, είναι μέλος του Δ.Σ. της Οικολογικής Κίνησης Θεσσαλονίκης και των δομών της Οικόπολις  και του Κέντρου Ημέρας Προσφύγων “Αλκυόνη”. Επίσης είναι μέλος του Κοινωνικού Καταναλωτικού Συνεταιρισμού Θεσσαλονίκης “Βίος Coop” και πρόσφατα, μέλος της Ενεργειακής Κοινότητας Γυναικών “WenCoop”.
Ως άτομο αλλά και μέλος φορέων και οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών συμμετέχει και εκπροσωπεί αυτούς/ες σε δίκτυα όπως το “Select Respect” και το “Τhess-δίκτυο- Δίκτυο Εθελοντικών Οργανώσεων Θεσσαλονίκης”.
Η εργασία της συνδέεται άμεσα με τις αλλαγές που θα ήθελε να δει στην κοινωνία σε σχέση με τα ανθρώπινα δικαιώματα, τα δικαιώματα των ζώων, τη συμπεριληπτική λήψη αποφάσεων και την ενεργό συμμετοχή στην πολιτική κυρίως των νέων ανθρώπων.

SHARE THIS: