Υποψήφιοι

Μπράτσας, Χαράλαμπος

Επίκουρος Καθηγητής Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος, Ιδρυτής και Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του ελληνικού παραρτήματος του Διεθνούς Ιδρύματος Ανοικτής Γνώσης

Γεννήθηκε στις 8 Μαρτίου του 1976 και είναι Επίκουρος Καθηγητής του τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής και Ηλεκτρονικών Συστημάτων του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος. Ιδρυτής και Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του ελληνικού παραρτήματος του Διεθνούς Ιδρύματος Ανοικτής Γνώσης (Open Knowledge Foundation), επιστημονικός συνεργάτης του Εργαστηρίου Ιατρικής Φυσικής και Ψηφιακής Καινοτομίας, καθώς και του Εργαστηρίου Πολύπλοκων Συστημάτων του Α.Π.Θ. 

Το επιστημονικό του αντικείμενο σχετίζεται με τα ευφυή συστήματα λογισμικού, τα ανοικτά δεδομένα, την ανοικτή, ηλεκτρονική και συμμετοχική διακυβέρνηση και τις έξυπνες πόλεις. Έχει συνδιοργανώσει σε συνεργασία με τον Δήμο Θεσσαλονίκης (2013-2017) τα πρώτα hackathons με εφαρμογές για έξυπνες πόλεις από ανοικτά δεδομένα στην Ελλάδα. Συμμετείχε στη συντακτική ομάδα της ψηφιακής στρατηγικής του Δήμου Θεσσαλονίκης (2017-2030). Ήταν υπεύθυνος για τρεις δεσμεύσεις της κοινωνίας των πολιτών στο 3ο Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Ανοικτή Διακυβέρνηση (Open Government Partnership του ΟΗΕ). Έχει διατελέσει εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην πλατφόρμα σχετικά με τα Ανοικτά Δεδομένα του Δημόσιου Τομέα στην Ελλάδα. Έχει συμμετάσχει ως επιστημονικός υπεύθυνος σε πολλά ερευνητικά προγράμματα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Έχει διατελέσει Γενικός Γραμματέας της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ειδικού Διδακτικού Προσωπικού των Α.Ε.Ι. Είναι πατέρας δύο παιδιών της Ραφαέλας-Χρυσούλας και του Αλέξανδρου-Πασχάλη. 

Ως υποψήφιος της κίνησης «Θεσσαλονίκη για όλους», θα εστιάσω στον τομέα της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. Θα προωθήσω πολιτικές που θα στοχεύουν στην τεχνολογική ανάπτυξη της πόλης, με σκοπό να επωφεληθούν οι πολίτες. Θα εργαστώ για να καταστήσω την πόλη ανοικτή και συμμετοχική, χωρίς αποκλεισμούς, εισάγοντας έξυπνες λύσεις που θα βασίζονται σε ανοικτά δεδομένα. 

Στηρίζω τον Σπυρο Πέγκα για τη θέση του δημάρχου της Θεσσαλονίκη. Ο Σπύρος διαθέτει μεγάλη εμπειρία και μετρήσιμο έργο στον τομέα της δημοτικής διακυβέρνησης και γνωρίζει τις ανάγκες και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η πόλη μας. Επιπλέον, η διπλωματία του και η συνθετική του σκέψη τον καθιστούν ικανό να αντιμετωπίσει πολύπλοκα ζητήματα και να επιτύχει επωφελείς συμφωνίες για την Θεσσαλονίκη και τους κατοίκους της.

SHARE THIS: